Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Help for old friends:
Het taakveld 6.71 omvat deels dan wel geheel de onderstaande Iv3-2016 functies:

 • deels Functie 614, Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (onderdeel dienstverlening uren)
 • deels Functie 662, Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (onderdeel dienstverlening uren)
 • deels Functie 667, Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo (onderdeel dienstverlening uren)
 • deels Functie 672, PGB Wmo en Jeugd (onderdeel dienstverlening uren):

Trefwoorden

 • sociale kredietverlening
 • pandbeleningsovereenkomsten
 • hypothecaire adviezen
 • schuldenregeling
 • bewindvoering
 • weekopvang
 • huishoudelijke hulp
 • kortdurend verblijf
 • tijdelijk verblijf
 • dagopvang
 • begeleiding financiële administratie
 • vervoersvoorzieningen
 • respijtzorg
 • schoonmaakhulp