Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

 • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
 • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
 • verkoop van bouwrijpe gronden;
 • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
 • onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

Help for old friends:
Het taakveld 8.2 omvat deels de voormalige Iv3-2016 functies:

 • deels Functie 830, Bouwgrondexploitatie
  (onderdeel: huisvesting -fysiek condities- )
 • deels Functie 160, Opsporing en ruiming conventionele explosieven
  (onderdeel: bouwrijp maken)

Trefwoorden

 • bommen
 • tweede wereldoorlog